loadding

Đào Tạo

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng kỹ thuật Xây dựng (CERA) - Đại học SPKT TP. HCM, ngoài chức năng Tư vấn Xây dựng và Nghiên cứu khoa học Xây dựng còn là một trung tâm đào tạo. Trung tâm định hướng đào tạo cho sinh viên, kỹ sư các kỹ năng thực hành nghề Thiết kế, Thi công, Tư vấn xây dựng. Trung tâm duy trì nguyên tắc đặt chất lượng đào tạo lên cao nhất, đã học là làm được. Do vậy từng chương trình học, đội ngũ giảng viên sẽ được lựa chọn kỹ lưỡng, chương trình đào tạo được nghiên cứu tỉ mỉ, phù hợp đối tượng người học. Ngoài giảng viên chính, lớp học còn có trợ giảng. Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo

Trung tâm vừa tổ chức đào tạo ngay ở cở sở chính là Trường Đại học SPKT, số 1 Võ Văn Ngân, vừa tổ chức đào tạo ở các địa phương, công ty. Chương trình đào tạo vừa có phần cố định và vừa có có chương trình linh hoạt theo đơn đặt hàng. phần mềm quản lý trung tâm

Khẩu hiệu của Trung tâm CERA là : Xây dựng Tương lai bằng Kỹ năng Chuyên nghiệp