loadding

Dự án chung cư cao cấp AVIEW 2

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Công trình đầu tiên của trung tâm CERA đã bắt đầu khởi công - Dự án Chung cư cao cấp AVIEW 2 gồm 17 tầng nổi, 1 tầng hầm. Hạng mục thẩm tra kiến trúc, kết cấu và điện nước.