loadding

Giới Thiệu

    - Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Kỹ thuật Xây dựng (Center for Civil Engineering Research        and Application) do Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh lập, đăng ký hoạt động theo Luật Khoa học Công nghệ tại Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh.

   - Trung tâm có 3 các chức năng chính là : Tư vấn Xây dựng, Đào tạo phần mềm và Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Xây dựng. 

 

 

 

 Cụ thể như sau: 

 - Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng: xây dựng dân dụng và công nghiệp, xây dựng cầu đường và kỹ thuật kiến trúc, kiến trúc đô thị.

 - Sản xuất thử - thử nghiệm, sản xuất - kinh doanh các sản phẩm là kết quả nghiên cứu.

 - Dịch vụ tư vấn Khoa học và Công nghệ:

+ Tư vấn thiết kế, quản lý dự án, giám sát thi công công trình xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình cho các loại công trình: Dân dụng; Công nghiệp;

+ Tư vấn đấu thầu, lựa chọn nhà thầu trong lĩnh vực xây dựng;

+ Thẩm tra tính hiệu quả và khả thi của Dự án đầu tư, thẩm tra Thiết kế, Dự toán và Tổng dự toán xây dựng công trình.

+ Khảo sát xây dựng : Khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa chất thủy văn, khảo sát hiện trạng công trình và các công việc khảo sát khác phục vụ cho hoạt động xây dựng (khảo sát, đánh giá ảnh hưởng của công trình xây dựng đối với môi trường xung quanh).

 - Thí nghiệm - Kiểm định chất lượng chất lượng vật liệu xây dựng, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật. Đánh giá, xác định nguyên nhân sự cố công trình.

- Lập Quy hoạch xây dựng.

- Lập Dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm:

+ Lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình (Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi) và xin phép đầu tư

+ Lập Dự án đầu tư xây dựng công trình (Báo cáo nghiên cứu khả thi) đối với các dự án nhóm A, B, C.

+ Lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình

 - Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ theo lĩnh vực đăng ký (không cấp văn bằng, chứng chỉ). Hợp tác trong và ngoài nước trên các lĩnh vực đăng ký phù hợp luật định.

 - Tổ chức và phối hợp nghiên cứu với các Viện, trường Đại học, các Bộ,  Ngành, Sở, các đơn vị trong và ngoài nước để thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ theo các lĩnh vực đã đăng ký.

 - Tổ chức hội nghị, hội thảo, báo cáo chuyên đề, giới thiệu sản phẩm; biên soạn, dịch thuật tài liệu theo luật định.