loadding

Phòng Thí Nghiệm Vật Liệu

Máy đo modun bê tông

Máy kéo nén bê tông

Máy uốn ba điểm

Đo biến dạng mẫu bê tông bằng LVDT