loadding

Nghiên Cứu

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA CERA

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA CERA

CERA có lợi thế đặc biệt là đội ngũ nhân lực trình độ cao. CERA sẽ tập trung nghiên cứu các mảng chính như Vật liệu mới có tính năng cao, Tối ưu hóa kết cấu, Chế tạo thiết bị thí nghiệm thay thế nhập khẩu

XEM THÊM