loadding

THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG – KẾT HỢP ETABS - SAFE & VBA EXCEL

Giảng viên : Thạc sĩ Nguyễn Tổng

Địa điểm học : Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

Thời lượng : 12 buổi

Lịch học dự kiến : Tối thứ 3,5,7 hàng tuần

Lịch khai giảng : Khi đủ số lượng học viên (20 học viên)